Sociala Medier är det nya moppetorget

För 1,5 år sedan skrev jag uppsatsen “Elevers kunskapsutveckling vid användande av sociala medier” (finns nedan för nedladdning). Jag trodde nog då att den skulle få lite mer uppmärksamhet än den fick. Antingen var jag inte så smart som jag trodde eller så fick jag inte ut den ordentligt till de som skulle vara intresserade.

Nu känns dock de slutsatser jag kom fram till mer aktuella än någonsin. Internetdebatten om ungdomars aktiviteter verkar ha blommat upp igen och sociala medier har blivit än mer spridda. Nu använder vi t.ex. på Stillerska Filmgymnasiet  Facebook som huvudkommunikationskanal vid lärares sjukdomar (vi skickar samtidigt mail till klassen). Senaste internetstatestiken från internetstiftelsen ger tydliga siffror på hur viktigt sociala medier är idag och på åldersklyftorna. Både vad gäller förståelse och användande. De är givetvis kopplade men inte fullt ut beroende av varandra.

Mina huvudpoänger är att kunskapsprocesserna är av två skilda arter:

– Minskande krav – Kunskapsprocesser som alla generationer går igenom och som ingår i en människas socialisationsprocess. Skillnaden från förr är att unga idag använder sociala medier i hög grad för att gå igenom dessa processer. Eleverna utvecklas, växer upp, och de vuxna är experter, de har gått igenom dessa processer tidigare. Här kan skolan och lärarna vara trygga i sin kunskap och förmedling av denna. Det som krävs av lärarna är att de har en grundläggande digital kompetens men de behöver inte vara tekniska experter för att utföra sitt uppdrag.

– Ökande krav – Kunskapsprocesser som är nya för sociala medier och den nya tekniken. Det är eleverna som är experter. Här bör skolan ge eleverna makt och frihet att utvecklas. Lärarna och skolan kan inte konkurrera med elevernas snabba växande tekniska kunskap och den tekniska utvecklingen. Skolan kommer alltid att vara ett steg efter. Det är viktigt att skolan har ambitionen att hänga med tekniskt men det viktigaste är att lärarna har kunskap om processerna och kan handleda, vara projektledare för, eleverna. En projektledare kan inte vara expert i utförandet och detaljerna men skall kunna leda arbetet, kunskapsprocesserna.

I korthet:

1 – Att socialisationsprocesserna är de samma som alltid

2 – Att lärare (läs även vuxna) är, kan och skall vara ledare/förebilder under ungdomars uppväxt.

3 – Att ungdomar kan vara experter på tekniken

4 – Att ungdomars expertis på tekniken inte är ett hot utan en möjlighet till dialog.

Detta ger både hopp och förtvivlan för vuxna (och läraryrket). Det ställer krav på att vuxna kliver in och tar den plats som behövs för uppfostran men ger ungdomar den plats de behöver för att utvecklas och vara experter.

Vi skall inte glömma att den kunskap som ungdomar idag skaffar sig via sociala medier kommer att vara nödvändig för att vara attraktiv på arbetsmarknaden i framtiden. Att försöka stoppa denna utveckling, denna nyfikenhet, är med andra ord likställt med att begränsa ditt barns framtida möjligheter på arbetsmarknaden.

Det är således vår skyldighet som vuxna och förebilder att engagera oss, se till at barnen har förutsättnignar att lära sig och framförallt inte stoppa våra barn. Men att sätta värdefulla, konkreta och relevanta gränser för deras socialisation.

För nedladdning, CC-licens:

 

Elevers kunskapsutveckling vid användande av sociala medier: c-uppsats

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *