Dom i AD ger FADar mer makt & högre löneanspråk. Har producenterna gjort sig själva en björntjänst? http://www.teaterforbundet.se/web/Dom

Enligt de producenter som förhandlat fram detta domslut i AD http://www.teaterforbundet.se/web/Dom_i_AD.aspx har FADar långt större befogenheter än man traditionellt har inom svensk långfilm, På gott och ont. Tex därmed långt högre löneanspråk, befogenhet att självständigt beordra övertid och stänga en inspelning. Det går rakt emot traditionen av dialog mellan FAD och producent för att skapa en bra inspelning. Undrar vilka producenter som egentligen tycker om konsekvenserna av denna dom? Har de producenter som har vittnat och förhandlat fram denna dom gjort producenter en björntjänst?
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *