Producenter ger FADar mer makt

I ett mål i Arbetsdomstolen mellan Teaterförbundet (Kärande) och Medieföretagen / Svensk Filmindustri (Svarande) dömdes till svarandes favör. Där AD fastställde att en så kallad FAD (First Assistant Director, typ av inspelningsledare) är en så kallad a-position, i beslutsfattande position vad gäller bland annat tid, och kan beordra övertid eller stoppa en inspelningsdag och därmed inte har rätt till övertidsersättning. En FAD har så att säga enligt domen makt över sin egen tid och “behöver” därför inte ersättas med övertidsersättning.

Gott så!

Som FAD tycker jag detta är helt ok. Detta innebär nämligen att vi som a-positioner bör ha en lön, semesterersättning och annat som i sig kompenserar för eventuella övertid. Något som Teaterförbundet även kommer att driva. (Teaterförbundets uttalande här) Detta innebär även enligt domen att vi som FADar har rätt att självständigt beordra övertid eller stoppa en inspelning. Om nu producenterna som vittnade i detta fall, Börje Hansson, Martin Cronström, Serina Björnbom och Sanna Ekman, drar denna logiska slutsats ser jag fram emot ett annat löneläge och förhandlingsläge för oss FADar. Jag hoppas även att de sprider detta till sina producentkollegor. De bör ju följa sina egna rekommendationer och vittnesmål.

Jag tror dock att producenterna, framförallt de ovan nämnda, biter sig själva i svansen. Eller så kanske de ovan biter alla andra producenter i svansen eller gör sig själva och sina kollegor en björntjänst. De vill kortsiktigt vinna målet i AD men långsiktigt innebär det andra konsekvenser.

Varför? Jo det är så här…

Inom svensk långfilm finns lång tradition av samtal och diskussion. Precis som i övrigt svenskt arbetsliv men mer så i filmindustrin på grund av produktionsprocessens art. Det är kompromisser och flexibilitet i positioner och lösningar som har gjort att vi som ett i princip obefintligt litet land kan ha en filmindustri som producerar långfilm som är konkurrenskraftig inte bara i sverige utan även utomlands. Detta system har gjort att vi kan göra långfilm med god kvalitet med team som är en bråkdel så stora som tex amerikanska. En långfilmsbudget i sverige kan jämföras med transportkostnaderna på en medelstor hollywoodfilm. Det går alltså inte att överföra “The american way” rakt av till sverige.

I detta svenska system har det varit producenten som tillsammans med FADen och regissören och ofta med fotografen har arbetat fram eventuella paniklösningar, stopp, förlängningar osv. Sedan har man frågat teamet om de ställer upp. Eftersom svenska filmarbetare är otroligt lojala och kompetenta har man ofta kunnat arbeta fram lösningar som får filmen gjord och som är ok, inte perfekt, men ok för de inblandade. Sådana paniklösningar blir det ALLTID på en långfilm, TV-serie, reklamfilm osv. Det är film!

Men detta system innebär också att FADen INTE har ensam beslutsrätt vad gäller övertid. Vare sig för teamet eller sig själv. Detta har i och för sig gett en stark producent väldigt stor makt men det kanske i det svenska systemet är nödvändigt för att det skall fungera. Har regissören varit stark är det han eller hon som har haft makten. Men genom en tradition av sammarbete har det fungerat.

Jag har aldrig hamnat i någon konflikt som inte kunnat lösas på grund av detta med vare sig producent eller regissör. Vad gäller teamet så har det rättmätigen knorrats ibland men det har löst sig. Men på vilken arbetsplats knorras det inte? Vi har varit oense men om producenten sagt “kör på” eller “stopp” så får man helt enkelt förhålla sig till det, och går det inte så går det inte. Men att på detta sätt inte ha kontroll över sin egen tid skall regleras med övertidsersättning som regleras i kollektivavtal. Vilket ovan producenter indirekt har gått med på genom att säga att FADen är en a-position.

Genom denna dom och sina vittnesmål har ovan producenter öppnat för att FADen har befogenhet och kontroll. Genom denna dom har ovan producenter vittnat om att FADen är och har befogenhet som en a-position. Därmed ger man även bort en del makt och ansvar och måste vara beredd att betala för detta. Precis som i övriga arbetslivet. A-positioner kompenseras genom en mängd olika delar pengar, semesterersättning och kreditering i eftertexterna före eller i början av filmen.

Jag är inte säker på att detta är en bra utveckling för svensk filmindustri. Det jag vet är att FADen borde komma in tidigare, ha lite mer lön än standard idag och ha en öppning att förhandla bort övertiden.

Denna dom, om nu producenterna följer den, cementerar en struktur och skapar en oflexibilitet som inte gynnar producenterna eller svensk filmindustri. Jag producerar själv en hel del och jag vet att alla produktioner är olika och kräver olika modeller vad gäller team, struktur, löner, ersättning osv. Jag skulle själv bli väldigt upprörd om en FAD jag anställer själv stoppar eller förlänger en inspelningsdag. Det går bara inte. Men enligt ovan producenter skall detta kunna vara fallet.

Det skall bli intressant att se producentföreningens svar på detta. Det vore olyckligt om de strikt följde domen anser jag. Svensk filmindustri behöver standarder för ersättning men flexibilitet i vilken lösning som appliceras i de olika fallen. Det bör vara öppet att välja mellan en lön baserad på reglerad arbetstid och övertidsersättning eller en ersättningsmodell som kompenserar för övertid.

Domen i arbetsdomstolen

Teaterförbundets kommentar

/Daniel Chilla, FAD, Regissör och Producent

FADcam head mount test Gopro

Well i could not NOT try the head strap during a shoot the other day. I don’t know but i cracks me up everytime i see it. But to be a little serious…

The mount works ok. I haven’t tried to grade it and as you can see it doesn’t really handle colours or contrasts that good. The focus doesn’t really work either. So its more like a small fun thing to have and no pro-equipment.

But it’s fun to play around with and I’m trying to figure out how it could be used in pro shoots. Maybee that’s an impossible task. But who knows.

I do know my girls will have fun with it in the slopes. Especially the head/helmet mount.

FADcam go pro test